Herken je dit?

 • Ik werk hard maar ben niet effectief bezig.
 • Mijn talenten komen onvoldoende tot uiting in mijn werk.
 • Ik vind het lastig om mijn positie te bepalen in een snel veranderende omgeving.
 • Ik wil meer energie, zingeving en inspiratie uit mijn werk halen.
 • Ik wil prettiger samenwerken en constructiever omgaan met conflicten.
 • Ik wil groeien in mijn senioriteit en deze overdragen aan mijn collega’s.
 • Ik heb regelmatig te maken met rouw en verlies in mijn werkomgeving.
 • Ik wil mijn invloed vergroten en mijn grenzen beter bewaken.
 • Ik heb behoefte om mijn terugkerende persoonlijke thema’s in werk effectief aan te pakken.
 • Ik wil mij veiliger in mijn werkomgeving voelen.

 Onze belofte

De coaches van Partners in Coaching begeleiden bij het (her)ontdekken van persoonlijke en professionele kwaliteiten om deze vervolgens effectief in te zetten. Het resultaat is zelfinzicht, authenticiteit en een vergroting van het eigen handelingsrepertoire. Partners in Coaching daagt uit en ondersteunt persoonlijke ontwikkeling. De coaches werken toekomstgericht en sluiten aan op de persoonlijke en zakelijke context. Indien gewenst hanteren zij instrumenten zoals MBTI en Management Drives.

Wat is Coaching?

Coaching is:

 • Diepgaand luisteren en vragen stellen waardoor nieuwe inzichten en mogelijkheden kunnen ontstaan;
 • Een plek bieden waar mensen zich kunnen uiten, reflecteren en experimenteren met hun gedachten;
 • Betekenis geven aan en leren van ervaringen;
 • Mensen erkennen in wie ze zijn en wat ze doen;
 • Het bieden van een ondersteunende relatie;

Coaching is niet:

 • Het bieden van antwoorden en adviezen (het aannemen van een expertrol);
 • Het ‘fixen’ van mensen en hun problemen;
 • Een vervanging van het leidinggeven;
 • Mensen harder laten werken;
 • Het onderhouden van een nauwe, persoonlijke relatie.

Partners in Coaching

Partners in Coaching is een samenwerkingsverband van ervaren en zelfstandig opererende coaches met een stevige achtergrond in organisaties. De liefde voor het vak en de interesse voor mens en organisatie hebben hen samen gebracht. De coaches hebben ieder een eigen stijl en authenticiteit. Daarmee staan zij als collectief garant voor een passend aanbod.

Werkwijze

Je kunt jouw individuele of organisatiebrede vraag bij ons inbrengen. Gezamenlijk kijken wij welk ontwikkeltraject gewenst is.

Heb je interesse? Neem contact op met een van onze coaches:

Marc Stekelenburg
Caroline Lalieu
Aart Vrolijk

 Of mail ons: mail@partnersincoaching.nl.

Coaching